شرط عبور از شرایط موجود، تمرکز بر صادرات است

 

مدیرعامل فولاد خراسان  شرط عبور از شرایط موجود را به ویژه در نیمه اول سال اولویت در امر صادرات و تمرکز بر آن دانست.

وی با اشاره به وضعیت بازار جهانی فولاد گفت: صنعت فولاد در دنیا هنوز هم ناپایدار است و قیمت نفت که از پارامترهای تاثیرگذار بر اقتصاد جهان و به ویژه در کشور ماست، وضع ناپایداری دارد و زغال سنگ هم که در سال گذشته، تاثیری بر روی افزایش قیمت فولاد گذاشت، در حال بازگشت به شرایط قبل است و تغییرات قیمت جهانی هم به نحوی نیست که به رشد قیمت در کوتاه مدت منجر شود. مجموعه شرایط داخلی و جهانی مارا به این نتیجه می رساند که با کاهش قیمت تمام شده و بهره وری تولید به دنبال تثبیت شرایط و پایدار کردن شرکت باشیم.

مهندس احمدی در مورد وضعیت بازار در سال جاری پیش بینی کرد: امسال از جهاتی دشوارتر از سال گذشته است و احتمالا در نیمه نخست سال به تحرک جدی و فعالیت پررنگ بازار نمی توان امید بست. به ویژه این که بالا رفتن سرانه مصرف فولاد نیازمند تحول در دو عامل تعیین کننده است؛ یکی وضعیت ساخت و ساز ها و تحرک در بخش مسکن و دیگری تزریق بودجه های عمرانی دولت. در بخش مسکن با اقدامات اشتباهی که در سال های قبل شده بود و تحرک و سودآوری کاذب این بازار و تزریق نقدینگی بالا در ادوار قبل، امروز وضعیتی به وجود آمده که بازار مسکن دچار رکود است و کاهش حجم پروانه های ساختمانی نشان دهنده این است که در کوتاه مدت نباید رونق بالا را در بخش ساختمان انتظار داشت. البته دولت مسیر درست و منطقی ای در پیش گرفته و دست به یک جراحی اقتصادی منطقی زده است که  گزارش های بانک جهانی که روند مثبت اقتصاد کشور را نشان می دهد، موید مسیر صحیح اقتصاد کشور است. اما این جراحی و کاهش تاثیر سرمایه گذاری های غیر مولد، عوارضی هم دارد و صنعت فولاد هم این عوارض و دردسرها را فعلا باید متحمل شود.

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label