بازدید معاونان وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از فولاد خراسان

 

 

 

دکتر سرزعیم، معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی  و دکتر شیخی مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی   وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مهندس سنجری مدیر کل اداره کار استان خراسان رضوی  از خطوط تولید  مجتمع در روز چهارشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه بازدید کردند.

به گزارش واحد روابط عمومی: درنشستی که در محل دفتر مدیریت شرکت فولاد خراسان   برگزار گردید مدیر عامل گزارش کاملی از شرایط کنونی مجتمع، اقدامات ، دستاوردها  و پیشرفت فیزیکی طرح توسعه  برای حاضرین در جلسه ارائه نمود.

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label