1. معاون فروش و بازاریابی

  مهندس محمدحسن پارسا

  آدرس ایمیل: m.parsa@khorasansteel.com

  تلفن تماس :42453261-051

  دورنگار : 42453232-051

 1. مدیر بازاریابی و فروش

  مهندس حسین بختیاری

  تلفن تماس مدیریت بازاریابی و فروش: 42453261-051

  فاکس: 42453232-051

  دورنگار: 42453258-051

رئیس فروش داخلی

 


شماره تماس:   42453264 - 051

شماره دورنگار:   42453232

                       42453258   

رئیس بخش صادرات

 

حمیدرضا شنوایی

تلفن تماس: 42453281 - 051

دورنگار: 42453232 - 051

             42453258

ایمیل و دورنگار واحد فروش:

 

sales@khorasansteel.com

 

 42453232 - 051

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label