موفقیت چشم گیر همکاران فولادسازی در اجرای «فلای تاندیش»

رکورد تازه فولادسازان مجتمع فولاد خراسان در ریخته گری مداوم شمش

کارکنان تلاشگر واحد ریخته گری موفق شدند با ریخته گری 16 ذوب پیاپی در 16 ساعت و 42 دقیقه، رکورد تازه ای در ریخته گری متوالی مذاب در مجتمع فولاد خراسان بر جای بگذارند. مدیر فولادسازی مجتمع با بیان این که این رخداد ارزشمند با استفاده از تعویض سریع پاتیل میانی و اتصال متوالی ریخته گری به یکدیگر توسط شیفت B این واحد آذرماه 1395 به ثبت رسید، افزود: اتصال دو توالی ریخته گری با استفاده از تعویض سریع پاتیل میانی (FLY TUNDISH) علاوه بر صرفه جویی زمانی و بالا بردن میزان تولید در واحد زمان، افزایش بهره وری و راندمان تولید را به دنبال دارد.

مهندس شفیعیان افزود: با توجه به سیاست های کلان مجتمع و رویکرد استراتژیک کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری تولید، راهکارهای مختلفی توسط مدیران و کارشناسان فولاد خراسان مورد بررسی قرار میگیرد که از جمله فرایندهای تعریف شده در این راستا در واحد ریخته گری مداوم، فرایند اتصال سکانس های ریخته گری (موسوم به فلای تاندیش) است. شفیعیان با بیان این که این فرایند مستلزم هماهنگی کامل بین بخش های تولیدی و تعمیراتی و آماده به کار بودن تجهیزات است، افزود: عمده ترین مزایای فلای تاندیش را می توان افزایش آماده به کاری ایستگاه ریخته گری مداوم به میزان 1 ساعت به ازای هر مرتبه فلای تاندیش و نیز کاهش میزان ریسک راه اندازی (با توجه به این که بیش ترین مشکلات ریخته گری در زمان راه اندازی رخ می نماید.) دانست.

وی افزود: یکی از مزایای مهم دیگر این فرایند، افزایش میزان شارژ گرم است که با افزایش میزان انتقال شمش گرم از واحد ریخته گری به واحد نورد، صرفه جویی قابل توجهی را در مصرف گاز کوره نورد به دنبال دارد. در همین راستا، معاون بهره برداری شرکت با بیان این که اجرای فرآیند اتصال متوالی ریخته گری، تنها با همت و تلاش نیروی انسانی میسر است، افزود: این اتفاق بیش از هرچیز، بیان گر احساس تعلق و مسئولیت پذیری بالای همکاران مان در واحد فولادسازی است. مهندس زارع با بیان این که استمرار و تداوم فرایند «فلای تاندیش» از اهداف دیرینه واحد فولاد سازی است، افزود: امیدوارم با راه اندازی واحد فولادسازی شماره 2 و ایجاد امکان جا به جایی پاتیل مذاب از هر دو کوره به هر دو ایستگاه ریخته گری فرآیند فلای تاندیش به صورت مستمر و پایدار اجراشود. معاون بهره برداری با تقدیر از مدیریت و مجموعه کارکنان فولادسازی شرکت، افزود: استمرار این رویداد می تواند در یکی از مهم ترین اهداف تولیدی، یعنی کاهش بهای تمام شده فولاد خام در شرکت، تاثیر به سزایی داشته باشد.

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label