فولاد خراسان رکورد ماهانه تولید فولاد خام را شکست

رکورد جدید تولید فولاد خام در دی ماه سال 1395 با بیش از 1012 تن نسبت به تولید چهار سال قبل به میزان 63 هزار و 784 تن رسید.

مدیر عامل شرکت ثبت این رکورد را از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل دانست ، مهندس احمدی این افتخار را به یکایک همکاران به ویژه سخت کوشان حوزه معاونت بهره برداری و واحد فولادسازی شماره یک مجتمع تبریک عرض نمود.

ایشان افزود: امیدواریم در آینده ای نه چندان دور با بهره گیری حداکثری از دانش، تجربه و مهارت های مدیریتی و فنی کسب شده طی 15 ساله اخیر و با رعایت مسائل ایمنی بتوانیم ظرفیت اسمی کارخانه فولادسازی شماره 2 (720 هزار تن در سال) را با به حداقل رساندن دوره یادگیری شاهد باشیم.

معاون بهره برداری تامین مواد اولیه مناسب ،انگیزه و بکارگیری دانش فنی افزایش بهره وری، مراقبت از خطوط تولید و تعمیرات بموقع تجهیزات تاثیر بسزایی در رسیدن به این رکود داشت. مدیر فولادسازی شرکت رکورد قبلی این واحد را مربوط به اسفند ماه 1391 به میزان 62772 تن اعلام نمود.

شایان ذکراست مجتمع فولاد خراسان با راه اندازی دومین واحد فولادسازی خود به زودی ضمن افزایش دو برابری توان تولید فولاد خام قادرخواهد بود جایگاه خود را به عنوان سومین قطب تولید فولاد کشور حفظ نماید.

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label