در فولاد خراسان رکورد تولید شمش در شبانه روز شکسته شد

معاون بهره برداری مجتمع از شکسته شدن رکورد تولید شمش در یک شبانه روز که با جدیت و تلاش همکاران سخت کوش واحد فولادسازی شرکت همراه بود، خبر داد.

به گفته مهندس زارع، کسب آخرین رکورد تولید شمش توسط همکاران واحد ریخته گری را که به بیش از 5 سال پیش بازمی گردد، در روز شنبه 25 دی ماه 95، چهار تن ارتقا دادند و شمش ریزی 24 ذوب پیاپی ظرف یک شبانه روز، 2571 تن شمش تولید و برگ زرین دیگری در افتخارات این واحد و مجتمع فولاد خراسان ثبت کردند.

گفتنی است رکورد پیشین ریخته گری شمش در 24 تیرماه سال 1390 با تولید 2567 تن رقم خورده بود. معاون بهره برداری شرکت با تقدیر و تشکر از تلاش یکایک همکاران، این موفقیت ارزنده را نیز به سخت کوشان ناحیه فولاد سازی تبریک گفت.

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label