فولاد خراسان جز 3 غرفه برتر در نوزدهیمن سمپوزیوم فولاد

 

فولاد خراسان در نوزدهمین سمپوزیوم آهن و فولاد که از 10 تا 11 اسفند ماه در هتل بین المللی تبریز برگزار شد، حضور یافت.

به گزارش واحد روابط عمومی: این سمپوزیوم با حضور 226 شرکت داخلی و 70 شرکت خارجی، فرصت مناسبی را فراهم نمود تا متخصصین، کارشناسان  و صاحبان صنایع بتوانند از نزدیک به تبادل نظر در زمینه آهن و فولاد بپردازند.

شایان ذکراست حضور تولیدکنندگان، تامین کنندگان و شرکت های برتر داخلی و خارجی در این نمایشگاه، دورنمایی مثبت از فضای پسابرجام را برای حاضرین به خوبی به نمایش گذاشته بود.

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: 579 | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: 2077653 | بازديد اين صفحه امروز: 1
بازديد كننده يكتا : 1422084 | بازديد كننده يكتا اين صفحه : 92 | بازديد اين صفحه : 94