گام مهم مجتمع فولاد خراسان در اقتصاد مقاومتی: به کارگیری کاتالیست های ایرانی در واحد «احیا مستقیم»

 

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ، کمک به تولید داخلي و بومی سازی صنعت كاتاليست در کشور، مجتمع فولاد خراسان ضمن تعامل فني با سازنده داخلي اقدام به سفارش و خريد كاتاليست مورد نياز واحدهاي احيا از يك شركت دانش بنيان داخلي نمود .

  سرپرست توليد واحد احيا  با اعلام این خبر گفت: كاتاليست در دنيا يكي ازصنايع HIGH TECH به شمار می آید که سازندگان آن در دنيا انگشت شمار اند ولي با تلاش شركت هاي داخلي و علي رغم تحريم هاي شديد، فعالان صنایع دانش بنیان کشورمان موفق به توليد كاتاليست صنايع مختلف در داخل كشور شدند.

مهندس شهابی با بیان این که این کاتالیست ها به لحاظ كيفيت قابل رقابت با نمونه هاي خارجي مي باشند، گفت:

نخستین محموله کاتالیست داخلی که تایید فنی مورد نیاز را برای به کارگیری در واحد احیا مستقیم کسب کرده است، وارد فولاد خراسان شده و به کارگیری آن در فرایند احیا به زودی انجام خواهد گرفت.

رئيس توليد واحد احيا نيز در این باره گفت: با توجه به موفق بودن آزمايش هاي انجام شده پس از برگزاري جلسات فني و اقتصادي تصميم گيري جهت خريد 147 تن كاتاليست هاي واحد احيا از نمونه داخلی آن انجام شد و  قرارداد لازم در این زمینه منعقد گرديد.

مهندس خرمی افزود: نخستين محموله اين كاتاليست ها به وزن 15.4 تن وارد مجتمع شده است.

خرمی یادآور شد:  کاتالیست های اوليه از خارج كشور تهيه شده بودند و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده مقرر گرديده است در اولين برنامه تعويض كاتاليست واحدهاي احيا، نسبت به بارگذاري كاتاليست داخلي اقدام گردد.

گفتنی است، «کاتالیست» ماده ای است که بدون تاثیرپذیری از واکنش، سرعت واکنش را افزایش می دهد.

به گفته سرپرست تولید واحد احیا مستقیم،  كاتاليست هاي واحد احيا مستقيم در 3 نوع فعال، نيمه فعال و خنثي تقسيم بندي مي شوند كه در فرآيندهاي ريفرمينگ گاز طبيعي به روش ميدركس جهت توليد گاز احيايي به كار مي روند، گندله يا همان اکسيد آهن (Fe2O3)دارای حدود 30 درصد وزني اکسيژن مي باشدكه در فرآیند احیا مستقیم به روش ميدرکس براي خروج اکسيژن گندله، از يک جريان پيوسته گاز احيایی (هیدروژن و منواکسید کربن) استفاده مي شود . گاز احيایی در قسمتی به نام ريفرمر که به عنوان قلب واحد احیا می باشد، توليد مي گردد به گونه اي كه گازهاي CH4 به همراه  CO2و H2Oوارد تیوپ های داراي كاتاليست می گردد و پس از انجام واکنش های ریفرمینگ تولید گاز احيايي می نماید و سپس تحت دما ، فشار و غلظت کنترل شده وارد کوره احياء شده و پس از واکنش عوامل احیا کننده با  اکسیژن گندله تولید آهن اسفنجی می نماید.

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label