نماینده شهرستان تاکیدکرد: ایجاد دانشگاه علمی-کاربردی در فولاد خراسان ضروریست

 

نماینده شهرستان های نیشابور و فیروزه تاکید کرد: فولاد خراسان ظرفیت های مناسب و مستعدی در زمینه انتقال دانش و تجربیات کارکنان خود و نیروهای متخصص غیربومی شاغل در پروژه ها را دارد که این امر ایجاد دانشگاه علمی کابردی را در این مجتمع بزرگ صنعتی ضروری می نماید.

به گزارش واحد روابط عمومی: خانم چنارانی ضمن اشاره به نام گذاری سال جاری به عنوان سال " اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" افزود: در این راستا هدف اصلی ما در آینده ایجاد اشتغال، کارآفرینی و تولید پایدار در منطقه می باشد و باید برای تحقق این هدف به نیروی های بومی آموزش ها و مهارت های لازم داده شود.

وی در این نشست که در 24 فروردین ماه در فولاد خراسان برگزار شد تصریح کرد: در هفته مشاغل برای آشنایی بیشتردانش آموزان با صنعت فولاد ضروریست تعاملات دو جانبه ای مابین مجتمع فولاد خراسان  و اداره آموزش و پرورش شهرستان بوجود آید.

در این جلسه مدیر عامل مجتمع گزارش کاملی از وضعیت جاری و مسائل پیش رو مجتمع و صنعت فولاد کشور به حاضرین ارائه نمود.  

مهندس احمدی با بیان این مهم که،  سالانه مبلغ قابل توجهی توسط مجتمع بابت مالیات پرداخت می گردد، از نمایندگان محترم شهرستان برای بازگشت و صرف درصدی از مالیات پرداختی این قطب عظیم صنعتی  برای احداث پروژه های عمرانی جدید در شهرستان نیشابور تاکید و درخواست پیگیری نمود.

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label