ارسال نخستین محموله صادراتی فولاد خام از شرق کشور به امارات

 

مجتمع فولاد خراسان نخستین محموله صادراتی خود را به مقصد کشور امارات ارسال کرد.

رییس صادرات مجتمع از ارسال نخستین محموله شمش صادراتی فولاد خراسان به امارات خبر داد و افزود: با توجه به هدف گذاری صادراتی شرکت و لزوم توسعه بازارهای صادراتی با توجه به راه اندازی فولادسازی شماره 2، بازاریابی حارجی برای صادرات «شمش» در دستور کار واحد فروش قرار گرفت.

حمیدرضا شنوایی افزود: با رایزنی ها و پیگیری های مستمر و مطالعات بازارهای خارجی،  توافق فروش یک محموله صادراتی 1200 تنی شمش به کشور امارات به عمل آمد و نخستین صادرات فولاد خراسان به این کشور اتفاق افتاد.

مدیر فروش شرکت هم با بیا این که توسعه بازارهای صادراتی و تنوع مشتریان خارجی یک ضرورت و مبتنی بر سیاست گذاری شرکت است افزود: در صورت تایید کیفیت این محموله صادراتی، در استانه قراردادهای فروش بیش تری به این کشور هستیم.

مهندس بختیاری از همکاری خوب واحد فولادسازی در تولید سفارش بر اساس خواست مشتری سپاسگذاری کرد.

گفتنی است این محموله صادراتی برای حمل از طریق «خلیج فارس» به بندر عباس ارسال شده است

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label