در همایش تخصصی کمپرسورهای ایران:

مقاله کارکنان فولاد خراسان در میان 10 مقاله برتر همایش ملی قرارگرفت


در اولین همایش تخصصی کمپرسورهای ایران،  مقاله ارسالی ناحیه احیا مستقیم «مجتمع فولاد خراسان»  به عنوان یکی از 10 مقاله برتر این همایش برگزیده و پذیرش گردید.
به گزارش روابط عمومی: از میان 35 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش «نخستین همایش ملی تخصص کمپرسورها (ایران کمپرسور 96)»،  تجربه های واحد «نت احیا مستقیم» در زمینه تعمیر کمپرسور سیل مدول 2 احیا، در قالب مقاله ای با عنوان «بومی سازی سیلندر کمپرسور سیل (SEAL)» تهیه و به دبیرخانه همایش ارسال شد.
بر اساس این گزارش، به دنبال قرار گرفتن این مقاله در میان ده مقاله برتر و منتخب، کارشناسان دست اندر کار اجرای این پروژه، به دعوت دبیرخانه در همایش حضور یافتند.
آقایان مهندس ناصری، طرزی و شریعتمداری با حضور در این همایش،  ضمن استفاده از نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان و کسب اطلاعات فنی سایر شرکت کنندگان در همایش، به تشریح فعالیت ها و تجربیات خود و پاسخ به پرسش های بازدیدکنندگان نمایشگاه در رابطه با برشور مقاله پذیرش شده پرداختند.
گفتنی است مقاله ارایه شده از سوی فولاد خراسان شامل ساختار کمپرسورها و چگونگی کارکرد آن ها، به ویژه کمپرسورهای «اسکرو» و تشریح خلاصه ای از دستاوردها تعمیر کمپرسور سیل و شیوه بازسازی جداره سیلندر آن به عنوان یک تجربه عملی در فولاد خراسان است.

در حاشیه این همایش، نمایشگاهی در معرفی محصولات و خدمات سازندگان داخلی و خارجی فعال در صنعت ساخت کمپرسور برپا شده بود که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.
elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label