نظام مدیریت یکپارچه (IMS) مورد تایید قرار گرفت

گواهینامه نظامهای بین المللی: مدیریت زیست محیطی(ISO 14001:2015) و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی     (OHSAS 18001:2007) برای یک دوره سه ساله دیگر صادر و گواهینامه نظام بین المللی مدیریت کیفیت                 (ISO 9001:2008) و راهنمايي هايي براي آموزش (ISO 10015:1999)  برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید گردید.

معاون برنامه ریزی و فناوری شرکت با اعلام این خبر گفت: در جلسه اختتامیه بازبینی نظام مدیریت یکپارچه (IMS) که با حضور مدیر عامل محترم، معاونین، مدیران، روسا و نیز تیم ممیزی اعزامی از موسسه SGS  سوئیس که در روز چهارشنبه  5 مهرماه در محل سالن اجتماعات برگزار شد، گواهینامه های مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برای یک دوره سه ساله دیگر صادر و گواهینامه های مدیریت کیفیت و راهنمايي هايي براي آموزش برای یک دوره یک ساله تمدید گردید.

در جلسه پایانی ممیزی، مهندس اسماعیلی ضمن تشکر از مسئولین واحدهای مختلف شرکت به خاطر حضور و آمادگی در «ممیزی شخص ثالث»، گزارشی را از فرایند ممیزی به جلسه ارائه و بر اهمیت اصلاح و بهبود مستمر در نظام های مدیریتی شرکت که با همکاری کلیه همکاران میسر خواهد گردید، تاکید نمود.

به گفته معاون برنامه ریزی و فناوری بر اساس مطالعات انجام گرفته در فضای کسب و کار صنعت فولاد، حرکت فولادسازها با توجه به آیتم های متنوع سود و زیان به مثابه حرکت روی طناب فلزی است.

مهندس احمدی، مدیرعامل مجتمع نیز در اختتامیه فرایند ممیزی، با قدردانی از زحمات تیم ممیزی و حضور فعال همکاران شرکت در انجام این فرایند بر پیگیری برای رفع «عدم انطباق ها» و انجام «اقدامات اصلاحی» به منظور جلوگیری از بروز خطاهای مشابه تاکید نموده و خاطرنشان ساخت: مدیریت بر اساس الزامات و خواسته های استانداردها، پایداری و بقای سازمان را به دنبال دارد.

مهندس احمدی همچنین بر تقویت موارد مرتبط با اتوماسیون، آموزش، بهداشت، خرید، فروش و پروژه های توسعه ای تاکید نمود.

گفتنی است که یافته های مثبت تیم ممیزی بر اساس روش نمونه برداری طی سه روز از تاریخ 3 تا 5 مهرماه 96 به این شرح است:

-         فعالیت های مربوط به خانه داری صنعتی به ویژه در ناحیه احیا مستقیم

-         اطلاع رسانی و پایش آمارها از طریق سیستم مانیتورینگ

-         انجام پروژه ارزیابی 360 درجه

-         بازنگری ساختار سازمانی در راستای پشتیبانی از اهداف و استراتژی های فولاد خراسان نظیر ایجاد واحد مطالعات و تحقیقات بازاریابی

عدم انطباق های «جزئی» (Minor) نیز در حوزه های مختلف سازمانی جزو یافته های گروه ممیزی است که بر رفع آن ها تاکیدات لازم صورت گرفت. از جمله این یافته ها می توان به حوزه: کالیبراسیون، کنترل عملیات پروژه های توسعه ای و پیمانکاری، ایجاد  مسیرهای عبور و مرور ایمن در سایت صنعتی، توجه بیشتر به استفاده از MSDS  مواد شیمیایی، بازنگری ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی به ویژه برای فعالیت های شب کاری، نیازسنجی آموزشی براساس تمامی ورودیها مطابق الزامات ISO 10015:1999، ارزیابی تامین کنندگان، توجه به همه موارد آمیخته بازاریابی(4P)، بازنگری دستورالعمل ها براساس شرایط کاری موجود به ویژه در حوزه تولید، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و فرهنگ سازی های لازم، شناسایی و به کارگیری کلیه الزامات و قوانین قابل کاربرد در صنعت فولاد، بازنگری سناریو های واکنش در شرایط اضطراری موثر برجنبه های زیست محیطی، توجه ویژه به مدیریت ریسک، به روزآوری مطالعات کسب و کار، بازنگری شاخص های خرید (خرید داخل و خارج) اشاره نمود.

نهایتا با توجه به موارد فوق، مهندس استکی، سر ممیز تیم ممیزی شخص ثالث، اعلام نمود: شرکت مجتمع فولاد خراسان را برای صدور و تمدید گواهینامه های مذکور به موسسه SGS سوئیس معرفی گردید.

رئیس واحد تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت در گفت و گو با طنین اظهار امیدواری نمود که با انجام موارد فوق فولاد خراسان بتواند در بهار سال 1397 بر اساس الزامات استاندارد مدیریت کیفیت ویرایش 2015 ممیزی و گواهینامه خود را بر این اساس دریافت نماید.

خواجویی افزود: دیگر فولادسازان کشور نیز تاکنون نتوانسته اند گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت خود را بر اساس الزامات 2015 به روز نمایند و این در حالی است که آخرین مهلت ویرایش قدیم این استاندارد تا پایان سال جاری می باشد.

 

 

 

 

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label