بازدید عضو هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از فولاد خراسان

 

دکتر شاهوی عضوم محترم  هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به اتفاق  همراهان از خطوط تولید و طرح توسعه گندله سازی مجتمع در روز شنبه مورخ 22 مهر ماه بازدید کردند.

به گزارش واحد روابط عمومی: درنشستی که در پایان بازدید از خطوط تولید کارخانه در دفتر مدیریت شرکت برگزار گردید مدیر عامل گزارش کاملی از شرایط کنونی مجتمع، اقدامات ، دستاوردها  و پیشرفت فیزیکی طرح های توسعه  برای حاضرین در جلسه ارائه نمود.

شایان ذکرا ست بر اساس برنامه تدوین شده  مهندس شاهوی و همراهان به اتفاق مهندس احمدی در مورخ 23 مهر ماه با بازدید  از کارخانه کنسانتره  فولاد خراسان در سنگان خواف در جریان نحوه پیشرفت و نیز گلوگاه های پیش رو این کارخانه به عنوان اولیه حلقه تولید مجتمع قرارگرفتند.

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label