رکورد تخلیه جاده ای (تریلی) گندله در یک روز شکسته شد

 

رکورد تخلیه جاده ای (تریلی) گندله در یک روز در واحد احیا مستقیم با تخلیه 53 دستگاه تریلی بیش تر نسبت به نصاب قبلی شکسته شد.

مدیر واحد احیا مستقیم در این باره به «طنین» گفت: با تلاش همكاران واحد مواد رسانی احیا مستقیم در تاریخ 14‏دی ماه 1396 تخلیه گندله در این واحد با افزايش 53 تریلی نسبت به ركورد قبلي به تعداد 298 تریلی (معادل 7426 تن گندله) رکورد تازه ای را به ثبت رساند.

مهندس فضیلتی افزود: با افتتاح چندین طرح احیا مستقیم در نقاط مختلف کشور، گندله به عنوان ماده اولیه واحدهای احیا مستقیم به یک کالاي استراتژیک و حیاتی تبدیل گردیده و به همین دلیل تامین و ذخیره سازی آن به یکی از بزرگترین دغدغه های واحدهای احیا مستقیمی که واحد گندله سازی ندارند، تبدیل شده است.

وی افزود: در آينده نزديك با راه اندازي واحد گندله سازي فولاد خراسان اين موضوع رفع و شاهد توليد با ثبات و پايدار در واحدهاي احيا خواهيم بود.

به گفته مهندس ايرج شهابي، كارشناس ارشد توليد واحد احيا، محدودیت هايي در تخلیه گندله در انبارهاي انباشت واحد احيا وجود دارد.

مهندس شهابی در باره این محدودیت ها به :

 1. كاهش 40 درصدي فضاي انبار گندله احيا و اختصاص به تخليه و انبارش كنسانتره تا راه اندازي واحد انباشت گندله سازي

 2. تهيه مخلوطي مناسب و همگن جهت توليد آهن اسفنجي با كيفيت از گندله هاي ورودي به مجتمع با توجه به منابع متفاوت تامين گندله

 3. محدود بودن واحد احيا به دو هاپر تخليه گندله ويژه تريلي و همزماني با تخليه گندله از واگن با توجه به ظرفيت خطوط موادرساني به كوره ها

4. افزایش رضایت مندی رانندگان تريلرها از تخلیه به موقع

 اشاره كرد.

شهابی افزود: تا كنون تلاش شده با وجود مشكلات زياد از تخليه گندله در خارج از محدوده انبار انباشت و برداشت احيا خودداري شود تا مانع از ايجاد ضايعات و هزينه انتقال مجدد به انبار و كاهش كيفيت مواد اوليه واحد شويم.

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label