رکورد شبانه روزی تعداد ذوب در فولاد خراسان شکسته شد

 

کارکنان پرتلاش واحد فولادسازی مجتمع فولاد خراسان رکورد خود را در تعداد ذوب در یک شبانه روز جا به جا کردند.

رییس واحد ذوب فولاد خراسان گفت: جابه­جایی نصابِ تعداد ذوبِ گرفته شده در یک شبانه روز در کارخانه های فولادسازی شماره 1 و 2 مجتمع، روز جمعه 29 دی ماه در حالی با یک ذوب بیش تر از نصاب قبلی به 34 ذوب در شبانه روز ارتقا یافت، که رکورد پیشین با 33 ذوب در آذرماه 96 ثبت شده بود.

مهندس خسرو دلیلی با بیان این که انگیزه بالای همکاران برای رسیدن به حداکثر ظرفیت و تعهد آن ها به ارتقای تولید و برنامه ریزی های انجام شده، عامل اصلی حصول این موفقیت است، افزود: تامین به موقع مواد اولیه، تجهیزات و ملزومات تولید و نیز بهسازی طراحی دو کارخانه فولادسازی و متناسب سازی آن با نیازهای تولید، از جمله جا به جایی جرثقیل ها میان دو سالن تولید از علل موثر بر دست یابی به رکورد تازه بوده است.

مدیر فولادسازی فولاد خراسان هم با قدردانی از همت و همدلی همکاران گفت: پشتیبانی و تمهیدات معاون بهره برداری و نیز عملکرد خوب همکاران مان در واحد های مختلف پشتیبانی به ویژه معاونت بازرگانی در تامین و تهیه مواد اولیه مورد نیاز و قطعات و تجهیزات شرایط مناسبی را برای ارتقای ظرفیت تولید در فولاد خراسان فراهم کرده است.

به گفته مهندس شفیعیان، فولادسازی تازه تاسیس شماره 2 شرکت، که قاعدتا باید در دوره راه اندازی (Learning Curve) قرار داشته باشد، با تجربه همکاران و توان بالقوه موجود در شرکت عملا وارد پروسه دست یابی به ظرفیت اسمی خود شده و در صورت مساعد بودن شرایط و ادامه روند موجود، با سعی و تلاش تمامی کارکنان و حمایت تمامی واحدهای ستادی و پشتیبانی، قبل از پیش بینی های فنی شاهد تولید 720 هزار تن فولاد خام در این کارخانه خواهیم بود.

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label