برای نخستین بار صورت گرفت: ارایه مقاله از سوی فولاد خراسان در سمپوزیوم فولاد 96

مقاله ارایه شده از سوی مجتمع فولاد خراسان در سمپوزیم فولاد 96 در بخش ارایه پوستر مورد پذیرش قرار گرفت و با استقبال شرکت کنندگان در سمپوزیوم رو به رو شد.

 

این مقاله، که نخستین مقاله ارسالی از طرف کارکنان فولادخراسان به دبیرخانه علمی سمپوزیوم های فولاد از ابتدا تا کنون بوده است، با موضوع «تحلیل حرارتی و بهینه سازی راندمان بازیاب حرارتی واحدهاي احیا» تهیه گردیده وبه صورت پوستر ارائه شد.

مدیر واحد احیا مستقیم شرکت و تهیه کننده این مقاله در این باره گفت: این تحقیق با توجه به موضوع سمپوزیوم 96 که «توسعه صنعت فولاد با حفظ محیط زیست وبازیافت پسماندها» بود انجام شد و هدف پژوهش، افزایش راندمان حرارتی بازیاب حرارتی احیا به عنوان یکی از تجهیزات اصلی هر واحد احیا بوده است.

مهندس فضیلتی افزود: این مقاله در پاسخ به فراخوان دبیرخانه سمپوزیوم ارایه شده و در میان بیش از 300 مقاله ارسالی به دبیرخانه، توانست رای موافق کمیته علمی سمپوزیوم را برای ارایه کسب کند.

گفتنی است در این همایش علمی-صنعتی، مقالات در دو بخش سخنرانی و ارایه پوستر پذیرش گردید که از میان مقالات رسیده، 15 مقاله برای ارایه به صورت پوستر پذیرفته شدند.

مدیر واحد احیا مستقیم فولاد خراسان با بیان این که «دامنه بسیار وسیعی از فعالیت های در حال اجرا و تحقیقات مورد نیاز در شرکت، قابلیت تبدیل شدن به مقاله و ارائه در مجامع علمی و صنعتی کشور را دارند» ابراز امیدواری کرد: این اولین حضور علمی در سمپوزیوم، زمینه ساز حضور پررنگ تر شرکت فولاد خراسان در سال های آینده در این رویداد علمی و صنعتی باشد.

سمپوزیوم فولاد 96 در روزهای 8 و 9 اسفندماه در مرکز همایش های بین المللی کیش با حضور صدها تن از متخصصان صنعت فولاد و دانشگاهیان و با مدیریت «انجمن آهن و فولاد ایران» برگزار گردید.

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label