بازدید معاونان وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از فولاد خراسان