تایید انطباق فرایندهای شرکت با استانداردهای مدیریت کیفیت

 

فرآیند ممیزی شخص ثالث مجتمع فولاد خراسان با حضور تیم ممیزی شرکت SGS انجام شد و انطباق فعالیت ها با الزامات 4 نظام مدیریتی مورد تایید تیم ممیزی قرار گرفت.

در این ممیزی که در تاریخ  5 تا 7 شهریور ماه 1397 با حضور ممیزان شرکت مذکور در سایت مجتمع صورت گرفت، انطباق فعالیت های مختلف شرکت و فرایندهای اجرایی و اثربخشی آن ها با چهار استاندارد: 1- « مدیریت کیفیتISO9001» (مراقبتی ارتقای ویرایش)، 2- «مدیریت زیست محیطیISO14001» (مراقبتی)، 3- «ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS18001» مراقبتی) و «مدیریت کیفیت آموزش ISO10015»  سنجش و  و انطباق این فعالیت ها مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش واحد «تضمین کیفیت و تعالی سازمانی»، پیش از برگزار ی این دوره ممیزی، فرآیند ممیزی داخلی توسط همکاران شرکت از 5 تا 28 خردادماه  انجام و برخی فعالیت ها که نیاز به بازنگری داشتند، اصلاح گردیدند.

برگزاری دوره های بازآموزی ممیزان داخلی و آشنایی با الزامات جدید استاندارد،  به روزآوری مستندات با رویکرد الزامات جدید (مدیریت ریسک، محیط کسب و کار( مدیریت استراتژیک)، مدیریت دانش، مدیریت تغییر)، برگزاری جلسات تعاملی و هم اندیشی با کلیه واحدها نسبت به لحاظ نمودن الزامات جدید از جمله فعالیت هایی بوده است که قبل از ممیزی شخص ثالث (ممیزی خارجی) در داخل شرکت اجرایی شده بود.

ممیزی شخص ثالث را در این دوره، آقایان دکترشجاعی به عنوان سرممیز، دکترحسینیان، مهندس استکی و مهندس عضدی، به عنوان ممیز بر عهده داشتند. ضمن آن که «پیش ممیزی» شرکت را در تاریخ 24 مردادماه، دکتر حسینیان به انجام رسانده بود.

گفتنی است افتتاحیه این دوره از ممیزی، در تاریخ 5 شهریور در دفتر مدیر عامل و با حضورقائم مقام،  معاونین و مدیران برگزار  و در تاریخ 7 شهریورماه در سالن اجتماعات با حضور تمامی همکاران یادشده به کار خود پایان داد.

شایان ذکراست به گفته معاون برنامه ریزی و فناوری شرکت، ممیزی مراقبتی شخص ثالث در حوزه های «مدیریت انرژی» (ISO 50001:2011 ) و صدور استانداردهای «مدیریت شکایات مشتریان (ISO 10004:2012) و مدیریت رضایت مشتریان (ISO10002:2014) در مهرماه امسال صورت خواهد پذیرفت.

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label