رکورد جدید تولید شمش در مجتمع فولاد خراسان

 

«مجتمع فولاد خراسان» با تولید بیش از یکصدهزارتن شمش فولادی در شهریورماه، رکورد جدیدی در تولید فولاد در این شرکت ثبت کرد.

به گفته معاون بهره برداری این مجتمع صنعتی، همکاران واحد فولادسازی این شرکت با تولید 100هزار و 294 تن شمش در شهریورماه، رکورد تولید پیشین خود را 6209 تن ارتقا دادند و نوار افزایش تولید در مسیر تحقق هدف 1.5میلیون تنی شرکت را تداوم بخشیدند.

حمیدرضا زارع با بیان این که کارخانه فولادسازی شماره2 این شرکت در سال گذشته به بهره برداری رسیده است، دستیابی به این رکورد را متاثر از سخت کوشی همکاران واحد جدید دانست و تشریح کرد: ظرفیت نهایی این واحد 720هزار تن است که با تلاش همکاران این ناحیه، در شهریورماه با تولید 43هزار و 951 تن شمش، موفق شدند 4629 تن نصاب پیشین این ناحیه را ارتقا ببخشند و در همین حال، در ناحیه فولاد سازی1 نیز 56هزار و 343 تن تولید شد که مجموعا بالاترین نصاب را از ابتدای فعال شدن هر دو کوره ذوب شرکت رقم زدند.

وی هماهنگی درمدیریت، تامین، پشتیبانی، برنامه ریزی، در همه بخش های ستادی و تولیدی را رمز تداوم تولید و استمرار رکوردهای نویدبخش کنونی دانست و از همدلی و تعهد همه همکاران در این راستا قدردانی کرد.

زارع ابراز امیدواری کرد که این توفیقات در سال «حمایت از کالای ایرانی» استمرار داشته و آینده ای روشن را در برابر این قطب تولید فولاد در شرق کشور تصویر کند.

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label