بازدید سهامداران حقیقی از مجتمع فولاد خراسان

 

تعدادی از اشخاص حقیقی سهامدار فولاد خراسان از سایت «مجتمع فولاد خراسان» و خطوط تولید شرکت بازدید کرده و از نزدیک با ابعاد فعالیت در بزرگ ترین قطب صنعتی شرق کشور آشنا شدند.

در این بازدید که ظهر روز 5شنبه 12 مهرماه به همت واحد «روابط عمومی»، «رفاه و خدمات عمومی» و «امور سهام» شرکت برگزار شد، تعدادی از اشخاص حقیقی سهامدار فولاد خراسان ضمن آشنایی با استراتژی ها، اهداف و انواع محصولات، از کلیه نواحی تولید بازدید کردند.

مدیر روابط عمومی شرکت در آغاز این برنامه ضمن خیر مقدم به حاضران، سهامداران را یکی از مهم ترین ذی نفعان جهاد تولید و اقتصاد در مجتمع فولاد خراسان دانست.

شهرام بقراط با معرفی جنبه های مختلف فعالیت ها و توانمندی های شرکت و انواع تولیدات و تشریح روند رو به رشد شرکت در سال های گذشته افزود: با وجود دشواری ها و تحریم های سختی که در مسیر تولید وجود دارد، همدلی و تلاش همکاران برای خودکفایی اقتصادی کشور، به حمایت های سهامداران حقیقی و حقوقی و دعای خیر آنان پشت گرم است و بزرگوارانی که سرمایه و پس انداز خود را به جای صرف در بازارهای مجازی، در مسیر تولید سرمایه گذاری کرده اند، شایسته احترام عمیق هستند.

گفتنی است پس از ارایه فیلم معرفی فعالیت های شرکت و پاسخ به پرسش های مطرح شده از سوی حاضران، سهامداران با همراهی و راهنمایی همکاران معاونت بهره برداری و مدیریت ایمنی و بهداشت، با بخش های مختلف کارخانه آشنا شده  و در مسیر بازدید به پرسش های آنان در زمینه های گوناگون پاسخ داده شد.

این بازدید که پیش از ظهر روز 5شنبه آغاز شده بود، تا ساعت 15 ادامه یافت.

برخی بازدید کنندگان که سال ها قبل از مجتمع بازدید کرده بودند، اذعان داشتند که در ظرف چند سال گذشته، اجرای طرح های توسعه و تحولات مجتمع، فراتر از حد انتظار آنان بوده و مایه سرور و افتخار ایشان است که چنین مجموعه عظیمی در سال های اخیر قوت گرفته و بالیده است.

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label