مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه در خراسان‌رضوی

 

به همت سازمان صنعت،معدن و تجارت استان در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی و نیز پیگیری دبیرخانه دائمی همایش تجلیل از صادرکنندگان با حمایت پشتیبانی سازمان های دولتی و تشکل های اقتصادی استان، همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه منتخب سال 97، با حضور مسئولان کشوریفل استانی و تشکل های بخش خصوصی و صادرکنندگان برتر فردا چهارشنبه 26 دی ماه 1397 ساعت 17 در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار خواهد گردید.

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label