در ضیافت افطار شرکت فولاد خراسان؛ خبرنگاران و اهالی رسانه شهرستان نیشابور و فیروزه گرد هم آمدند

در ضیافت معنوی افطار، اصحاب رسانه نیشابور و فیروزه همراه با خانواده  گران قدرشان گرد هم آمدند.

روابط عمومی مجتمع فولاد خراسان با هدف تعامل بشتر و سازنده در نوزدهمین شب از ماه مبارک رمضان که مصادف با شنبه 4 خرداد ماه 1398  در ضیافت افطار میزبان خبرنگاران و اهالی رسانه شهرستان نیشابور و فیروزه بود.

این گردهمایی با حضور مهندس احمدی؛ مدیر عامل مجتمع، برخی معاونان و مدیران شرکت  و بیش از 250 نفر اعضای خانواده اصحاب رسانه برگزار شد.

در این مراسم  بیش از 80 نفر از پیشکسوتان، صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیران، خبرنگاران، عکاسان و دست اندرکاران رسانه  در سالن تشریفات تعاونی مصرف فولاد خراسان حضور بهم رساندند.

در ادامه این مراسم مهندس احمدی با بیان این که   «مجتمع فولاد خراسان»   به عنوان معین توسعه منطقه از سوی استانداری خراسان رضوی، انتخاب شده است،افزود:از مشارکت  اصحاب رسانه در مبحث «معین توسعه»،   در مسیر محرومیت زدایی از شعاع وسیع پیرامون فولاد، امری بایسته است و بنده  دعوت می کنم تا با ارایه طرح های توجیهی مناسب که بر اساس مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و منطبق با شرایط روستایی تهیه شده باشد، در این امر مشارکت جویند.

 

elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label