طرح های توسعه ای در حال اجرا و مطالعه

 1. تغلیظ سنگ آهن

  به منظور تامین کنسانتره مورد نیاز واحد گندله سازی , مطالعات فنی اقتصادی احداث ساخت واحد تغلیظ سنگ آهن (کنسانتره) با مجموع ظرفیت دو و نيم ميليون تن در سال در دست بررسی می باشد.

زیربناهای موجود و توسعه ها

 • آب
  در حال حاضر آب مورد نیاز فولاد خراسان از طریق سه حلقه چاه با مجموع دبی 100 لیتر بر ثانیه تامین می گردد که با عقد قرارداد با شرکت آب منطقه ای خراسان و پرداخت هزینه های آن سالانه 5 میلیون متر مکعب آب از محل سد بار که در حال احداث می باشد به فولاد خراسان اختصاص داده شده است.
 •  
 • برق
  برق مورد نیاز واحدهای موجود و توسعه در دست اجرا به میزان 240 مگاوات از شرکت برق منطقه ای خراسان خریداری شده است.
 •  
 • گاز
  قرارداد خرید گاز به میزان صد هزار نرمال متر مکعب در ساعت که جهت واحدهای موجود و توسعه مورد نیاز است با شرکت گاز استان خراسان رضوی منعقد و عملیات اجرایی افزایش ظرفیت ایستگاه گاز از پنجاه هزار به صد هزار نرمال متر مکعب در ساعت در حال انجام است.
 •  
 • راه آهن
  به منظور ارتباط با شبکه ریلی کشور ایستگاه اختصاصی فولاد خراسان (بین ایستگاه نیشابور و عطار) با مشارکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران احداث گردید و همچنین روسازی و زیرسازی 31 کیاومتر خطوط ریلی بیرون و داخل سایت نیز اجرا شده است.
 •  
 • راه
  به منظور تسهیل حمل و نقل به مجتمع فولاد خراسان در مجموع 15 کیلومتر جاده و بلوار در خارج و داخل سایت اجرا شده است.

گشت های VIP  که به صورت مستمر سه شنبه هر هفته با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد سازمان از هر یک از واحدهای تولیدی و پشتیبانی انجام می شودپشتوانه بسیار خوبی به لحاظ رعایت و حفظ الزامات این استانداردها و نظام آراستگی (5s) می باشد.
 

 • بخشی از اقدامات انجام شده در راستای استاندارد فوق
  • احداث سیستم آتس نشانی خودکار(Fire Fighting)
  • ایجاد واحد آتس نشانی , امداد و نجات و مجهز به خودروهای آتس نشانی
  • احداث ساختمانهای دوس و رختکن کارکنان
  • ایجاد واحد فوریتهای پزشکی و مجهز به خودرو آمبولانس
  • قابل ذکر است مستندات سه استاندارد مذکور بصورت سیستم مدیریت یکپارچه Integarated Management System (IMS)تدوین و ممیزهای داخلی و خارجی بر همین منوال انجام می شود.
elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label