ایمنی و بهداشت

مجتمع فولاد خراسان جهت به حداقل رساندن حوادث ناشی ازکار و ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کارکنان خود اقدامات ذیل را انجام داده است:

 •  فرهنگ سازی ایمنی از طریق
  •   برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت و زیست محیطی بصورت مستمر برای پرسنل و پیمانگاران
  •   تعیین اهداف و شاخصهای ایمنی(FR&SR) و پایش مستمر آنها به صورت ماهیانه
  •   برگزاری کمیته های عالی حفاظت فنی،بهداشت کار و محیط زیست با حضور مدیر عامل ، معاونین و مدیران شرکت بصورت ماهیانه و چک کلیه فعالیتهای مربوط به HSE و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز
  •   تدوین و بازنگری دستورالعملهای ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی( بالغ بر 30 دستورالعمل)
  •   انجام منظم گشتهای VIP بصورت هفتگی باحضور مدیرعامل ، معاونین و مدیران تاپ چارت از نواحی مختلف شرکت و ممیزی نواحی از منظر HSEو پرداخت پاداشهای هدف گذاری شده در پرفراژ حقوقی پرسنل
  •   تعیین ایمن کاران نمونه بصورت ماهیانه و پرداخت پاداش ایمنی به پرسنل و خانواده های آنان جهت نهادینه شدن فرهنگ ایمنی در بین پرسنل و خانواده ها و اعلام اسامی در ماهنامه طنین
  •   انجام مانورهای واکنش در شرایط اضطراری براساس سناریوی تعریف شده در طول سال
  •   تهیه و تدوین نظامنامه ایمنی ،بهداشت و محیط زیست برای پیمانکاران
  •   انجام معاینات ادواری سالیانه برای پرسنل شرکت و پیمانکاران براساس عوامل زیان آور ارزیابی شده در محیط کار
  •   تجهیز واحد اورژانس به دو دستگاه آمبولانس ، وراه اندازی واحد دندانپزشکی و پزشک عمومی برای ارایه خدمات به پرسنل و پیمانکاران

محیط زیست

ماهیت کار مجتمع فولاد خراسان بدلیل استفاده از قراضه ها در فرایند فولادسازی(بازیافت قراضه)، یک فعالیت زیست محیطی میباشد. این واحد تولیدی جهت کاهش آلودگی آب،هوا،خاک و همچنین به حداقل رساندن مصرف مواد اولیه و انرژی همواره کوشا بوده که اهم فعالیتهای انجام شده به شرح ذیل میباشند:

 •  استقرار نظام مدیریت زیست محیطی (2004-14001-ایزو)
  •   انجام مقدمات اولیه ازقبیل تشکیل کمیته ها و انجام پروژه های مورد نیاز جهت استقرار این سیستم
  •   آموزش پرسنل و پیمانکاران در رده های مختلف سازمانی
  •   تهیه دستورالعملها،فرمها و سایر مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت زیست محیطی
  •   تربیت ممیزان داخلی و انجام ممیزیهای داخلی قبل از انجام ممیزی شخص ثالث
  •   برگزاری جلسات بازنگری مدیریت
 •  اقدامات انجام شده در جهت حفظ محیط زیست
  •   انجام تغییرات موثر مهندسی بر روی تجهیزات از قبیل کم کردن فاصله فیکس داکت و موبایل داکت در کوره قوس الکتریکی،پوشش اطراف بین های 3 و 4 و مسیر انتقال DRI انجام PM های هفتگی و سالانه بر روی سیستم FTP (سیستم تصفیه غبار و دود) تعویض بگ فیلترهای معیوب و ...
  •   تصفیه پسابهای صنعتی در واحد WTP و استفاده از پسابهای خروجی در آبیاری فضای سبز
  •   تصفیه فاضلابهای انسانی در تصفیه خانه بیولوژیکی و استفاده ازآن در آبیاری فضای سبز
  •   ساختن چهار عددمخزن زمینی به حجم تقریبی 800 متر مکعب جهت استفاده بهینه از پسابهای خروجی تصفیه خانه های صنعتی
  •  در نظر گرفتن سیستم تصفیه خانه ها در ابتدای طراحی و هنگام ساخت از قبیل :
   •   کلاریفایرهای واحد احیای مستقیم
   •   حوضچه های setting&BAsIN scalpit واحد ریخته گری و نورد
   •   غبارگیرهای قسمت های مختلف واحد احیا ی مستقیم( 9 غبارگیر)
  •   طراحی حدود 125 هکتار فضای سبز و درختکاری
  •   تشکیل کمیته انرژی و برگزاری جلسات منظم و انجام پروژه های مختلف جهت به حداقل رساندن مصارف انرژی و مواد اولیه
  •   انجام اقدامات اولیه و عقد قرارداد جهت نصب سیستم online زیست محیطی بر روی دودکش فولادسازی
  •   تعامل موثربااداره کل حفاظت محیط زیست استان وشهرستان
  •   اجرای عملیات Hot charge برای بیش از50%شمشهای خروجی ازواحد ریخته گری
  •   جانمایی وطراحی نقشه دپوضایعات صنعتی وزباله های بهداشتی وجداسازی درمبدأ و تفکیک ضایعات ویژه
  •   امحاءبهداشتی زباله های بیمارستانی درزباله سوزبیمارستان شهرستان
  •   انجام عملیات بهسازی داخل مجتمع
  •   انجام اندازه گیریهای دوره ای ازخروجی دودکشهاوتصفیه خانه هاواستاندارد های هوای پاک درچهارسمت مجتمع
  •  
 •  فضای سبز
  •   این شرکت با125هکتار فضای سبزوکمربندی ازدرختکاری محصور گردیده است.اجرای این مهم موجب تلطیف هوای محیط اطراف وداخل شرکت شده وازخشونت محیط صنعتی نیز می کاهدوباتوجه به جهت بادهای غالب ازانتشار آلودگی به آبادیهای مجاور نیزکاسته میشود.فضای سبزباایجاد فضای مساعد آب وهوایی درزمینه کاهش آلودگی صوتی وتنفسی،کاهش گردوغبارموجوددرهوا،کاهش درجه حرارت وجلوگیری ازفرسایش خاک نقش مهمی درتأمین سلامت وبهبود شرایط زندگی انسانهانیزایفا میکند. درختان موجودازانواع گونه های:سرونقره ای،سروخمره ای،سرو شیراز،توت،کاج،ژبان گنجشک،چنار ،ارغوان،کاتالپا،زیتون تلخ وبادام می باشند که باتوجه به شناخت ویژگیهای اقلیمی وجغرافیایی وآب وهوایی منطقه انتخاب گردیده اند.
  •   درحال حاضرطرح توسعه فضای سبزدراطراف سوله های تولید دردستور کارقرارگرفته است
  •   قابل ذکر است حدود50%ازاراضی درختکاری شده به سیستم آبیاری قطره ای مجهز گشته اند وتجهیزسایراراضی به این سیستم دردستورکارقراردارد.
elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: 584 | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: 2077658 | بازديد اين صفحه امروز: 6
بازديد كننده يكتا : 1422089 | بازديد كننده يكتا اين صفحه : 14060 | بازديد اين صفحه : 14977