فرآیند بررسی شکایت مشتریان

مشتریان از مهم ترین ذی نفعان «مجتمع فولاد خراسان» هستند. ما معتقدیم بقای شرکت به وجود و رضایت مشتری وابسته است.

و از همین رو، یک فرآیند نظام مند رسیدگی به شکایت مشتریان فراهم نموده ایم. شما می توانید با تکمیل فرم زیر، نارضایتی و شکایت خود را به شرکت اعلام نمایید.

با بررسی نارضایتی اعلام شده در اولین فرصت، کد رهگیری از طریق پیامک برای شما فرستاده خواهدشد. شکایت شما در کارگروه رسیدگی به شکایات مطرح، بررسی و نتیجه در کوتاه ترین زمان ممکن به اطلاع شما خواهد رسید.

نام و نام خانوادگی /شرکت:
کد ملی / شناسه ملی:
کد مشتری:
شماره تلفن ثابت :
شماره تلفن همراه:
شماره نمابر: شهر:
(آدرس(به همراه کد پستی:
شماره سفارش مشتری:
آدرس پست الکترونیک:
محصول تحویلی:
تناژ محصول تحویلی:
شرح شکایت:
مستندات ارسالی مربوط:
راه حل پیشنهادی مشتری:
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:
تصویر امنیتی: Capcha
elementId 1 parentPanelIds 2 actionType 3 newOrder 4
5 newparentPanelId 7 orderTop
Newparent structure id 9 Newparent cell id 10 oldstructureId oldCellId
 

 
بازديد كننده يكتا امروز: Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه امروز: Label | بازديد اين صفحه امروز: Label
بازديد كننده يكتا : Label | بازديد كننده يكتا اين صفحه : Label | بازديد اين صفحه : Label